اگر یک آهنربای تیغه ای را روی سطح آب قرار دهیم به ما جهتی را نشان خواهد داد که ابتدای آن شمال جغرافیایی و انتهای آن جنوب جغرافیایی خواهد بود.

عامل این پدیده چیست؟

این سوال باعث شد تا بشر میدان مغناطیسی زمین را تعریف کند.

شما می توانید فرض کنید که در داخل زمین یک آهنربای بسیار قوی قرار دارد به طوری که به ترتیب در قطبهای شمال و جنوب جغرافیایی قطبهای جنوب (1)و شمال(2) آن آهنربای قوی وجود دارند.

حالا جای این سوال است که بپرسیم چرا زمین این خاصیت را دارد؟

هسته ی درونی زمین گلوله ای سخت و بسیار داغ (3)است که از آهن تشکیل شده.همچنین هسته ی بیرونی زمین که اقیانوسی از آهن مایع معرفی شده دور هسته ی درونی در حال چرخش است.گروهی از دانشمندان بر این عقیده هستند که حرکت هسته ی بیرونی منشا میدان مغناطیسی زمین است.

تحقیقات دانشمندان در سال های مختلف آنها را به این نتیجه رسانده که میدان مغناطیسی زمین بر روی قطبها در حرکت است به طوری که محاسبات نشان داده که امروز قطب شمال در نزدیکی کانادا واقع شده است.

آیا ممکن است روزی میدان مغناطیسی زمین به طور کلی از بین برود؟

پروفسور گری گراتز مایر(4) از دانشگاه کالیفرنیا می گوید:"با توجه به مطالعه ی میدان مغناطیسی زمین در زمانهای مختلف این نتیجه حاصل شده که اندازه ی این میدان گاهی در حال افزایش و گاهی در حال کاهش است."پس با این آمار نمی توان چنین نتیجه ای گرفت که میدان مغناطیسی زمین روزی از بین می رود.

 

لغات متن :

1-S,south

2-N,north

3-حرارتی تقریبا برابر حرارت خورشید

4-Gary Gratsmaire

 

منبع:

www.schoolnet.ir

www.daneshnameh.roshd.ir

+ نوشته شده توسط علی صفایی در پنجشنبه 1387/11/10 و ساعت 18:47 |